check uw domein

Vul hieronder uw domeinnaam in

  • gewenste extensie

Voor meer extenties klikt u hier

E-mail

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u email accounts, forwarders, autoresponders etc. etc. aanmaakt in uw beheer paneel.

E-Mail accounts aanmaken

Om een email account aan te maken dient u eerst in te loggen in uw beheer paneel.
Klik vervolgens op “E-Mail Menu” en daarna op “POP3 E-Mail Accounts”.

U ziet dat er al een account is aangemaakt: gebruikersnaam@uwdomein.nl Dit account kunt u niet verwijderen.

Om een nieuw POP3 account aan te maken klikt u op “Create POP3 Mail Account.”
U ziet nu de volgende tabel:

Voer nu uw gewenste e-mail adres in plus uw gewenste wachtwoord en klik op “Create.”

De pagina wordt nu ververst en u krijgt het volgende te zien:

Noot: U kunt geen POP3 account aanmaken als de gebruikersnaam al wordt gebruikt door een autoresponder, forwarder, of mailing list.

Verander het wachtwoord van uw e-mail account
Om uw wachtwoord te veranderen van uw e-mail account gaat u naar “POP3 E-Mail Accounts” vervolgens klik u op “change” achter de desbetreffende e-mail account.

Nu verschijnt er “Modify POP3 Mail Account” box, Voer uw nieuwe wachtwoord in en klik op “Update.”

Verwijder e-mail accounts

Om een e-mail account te verwijderen gaat u naar het “POP3 E-Mail Accounts” menu.
Selecteer de e-mail account die u wilt verwijderen en klik op “Delete Selected.”

SMTP Authentication
Gebruik de SMTP server van uw internet provider.
Voor meer informatie dient u contact op te nemen met uw internet provider.

Stel e-mail aliassen in
Wanneer de server e-mail berichten ontvangt die geadresseerd zijn aan niet bestaande e-mail accounts, dan moet hier iets mee gebeuren.

Uw beheer paneel geeft u drie opties:
1. De server verwijdert deze berichten en stuurt de afzender een bericht dat dit e-mail adres niet bestaat.
2. De server verwijdert deze berichten zonder bericht naar de afzender
3. De server stuurt deze berichten door naar een geldige e-mail account

Om uw keuze te maken uit deze drie opties gaat u naar “E-Mail Menu” vanuit uw beheer paneel.
klik vervolgens op “Catch-All E-Mail” U ziet nu een box zoals hieronder:

Kies voor de derde optie en klik op “Update.”

Forwarders
Met een forwarder kunt u email berichten door sturen naar een ander e-mail adres.
Bijvoorbeeld: berichten die gestuurd worden naar voorbeeld@uwdomein.nl worden doorgestuurd naar voorbeeld@hotmail.com

Noot: U kunt geen forwarders instellen als de gebruikersnaam al wordt gebruikt door een autoresponder of mailing list.

Om een forwarder in te stellen gaat u naar “E-Mail Menu” vanuit uw beheer paneel.
Klik vervolgens op “Forwarders” en hierna op “Create New Forwarder” onder aan de pagina.
U ziet een tabel zoals hieronder:

Vul nu het e-mail adres in welke u wilt laten forwarden. Vervolgens voert u het e-mail adres in waar u het naar toe wilt laten forwarden.
Tip: U kunt meerdere e-mail adressen invoeren door simpel een komma tussen elk adres te zetten. Voorbeeld: e-mail@uwdomein1.nl, e-mail@uwdomein2.nl, e-mail@hotmail.com

Aanpassen en verwijderen van forwarders
Alle forwarders staan in een lijst in de forwarders menu. Selecteer de forwarder die u wilt verwijderen en klik op “Delete Selected”

Om een forwarder aan te passen klik u op “modify” achter de forwarder.

Autoresponders
Autoresponders zijn e-mail robots die automatich een bericht terug stuurt naar de afzender.
U kunt bijvoorbeeld een Autoresponder instellen met een bericht van: bedankt voor uw e-mail.

Om een Autoresponder in te stellen gaat u naar “E-Mail Menu” vanuit uw beheer paneel.
Klik vervolgens op “Autoresponders” en dan op “Create New Autoresponder.”

Bij Responder Adress vult u een e-mail adres in van welk account de responder verstuurd wordt.

Noot: U kunt geen Autoresponder aanmaken als de gebruikersnaam al wordt gebruikt door een POP3 account, forwarder, of mailing list.

Bij Responder Message vult u uw bericht in wat verstuurd moet worden.
U kan geen HTML codes gebruiken!

Als laatste kunt een een kopie van het bericht laten doorsturen naar bijvoorbeeld uw e-mail adres.
Selecteer deze optie bij “send a CC to” en vul uw e-mail adres in.

Aanpassen en verwijderen van Autoresponders
Alle Autoresponders staan in een lijst in het Autoresponder menu. Selecteer de Autoresponder die u wilt verwijderen en klik op “Delete Selected”

Om een Autoresponder aan te passen klikt u op “modify”

Vakantie berichten
Vakantie berichten vertelt de afzender dat u op vakantie bent.
U kunt deze berichten laten versturen in een door u opgegeven periode.

Om een vakantie bericht in te stellen gaat u naar “E-Mail Menu” vanuit uw beheer paneel.
Klik vervolgens op “Vacation Messages” en hierna op “Set New Vacation Message.”

Als eerste selecteert u uw e-mail adres waar u de vakantie berichten op wilt toepassen.
Vul vervolgens uw bericht in dat verzonden moet worden naar de afzenders.
Als laatste selecteert u een periode wanneer u de vakantie berichten wilt toepassen.
Klik vervolgens op “Create”

Aanpassen en verwijderen van vakantie berichten
Alle vakantie berichten staan in een lijst in de Vacation Messages menu. Selecteer het vakantie bericht dat u wilt verwijderen en klikt op “Delete Selected”

Om een vakantie bericht te wijzigen klik u op “modify”

Filter
Met deze filters kunt u bepaalde inkomende berichten negeren.
Om deze filter aan te zetten gaat u naar “E-Mail Menu” vanuit uw beheer paneel.
Klik vervolgens op “Filters”

- De eerste optie biedt u de mogelijkheid om alle e-mail berichten te blokkeren van specifieke e-mail adressen. Type het volledige e-mail adres in en klik op “Block.”
- De tweede optie biedt u de mogelijkheid om alle e-mail berichten te blokkeren van specifieke domeinen. Type het domein in (zonder www.) en klik op “Block.”
- De derde optie biedt u de mogelijkheid om alle e-mail berichten te blokkeren met specifieke woorden in het bericht. Type het woord dat u wilt blokeren en klik op “Block.”
- De vierde optie biedt u de mogelijkheid om alle e-mail berichten te blokkeren die groter zijn dan de door u opgeven grootte. Type de grootte in en klik op “Block.”
- De vijfde optie biedt u de mogelijkheid om alle e-mail berichten te blokkeren die de kenmerken hebben van spam.

Verwijder Filters
Alle filters staan in een lijst in het filter menu.

Selecteer het filter en klik op “Delete Selected”.

MX Records
Wij raden aan om geen wijzigingen te maken in de MX Records.

Webmail
Om webmail te bereiken gaat u naar “E-Mail Menu” vanuit uw beheer paneel. Klik vervolgens op “Webmail”

U dient uw volledige e-mail adres in te vullen. Hierna uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Klik op “Login >>”
Belangrijk:

Als u in uw standaard e-mail adres wilt inloggen (gebruikersnaam@uwdomeinnaam.nl) hoeft u niet uw hele e-mail adres in te vullen.
Vul dan enkel uw gebruikersnaam in.

Flethshosting overgenomen

Hostla Webhosting heeft de webhostingactiviteiten van Flethshosting overgenomen.

Berichtgeving

Mocht het nieuws van zo'n belangrijke waarde zijn, dan zal Hostla Webhosting, u als klant, per email op de hoogte stellen van de stand van zaken.

Storingen

Storingen


Op dit moment zijn er geen storingen bekend. Ondervindt u toch problemen, neem dan direct contact op met Hostla Webhosting.

Support

Contact

Heeft u vragen?

Neem contact op via de contactpagina of telefonisch via het telefoonnummer van Hostla Webhosting: 0180-728112